Satış Sözleşmesi

Madde - 1
İs bu sözleşmenin konusu, satıcı ile alıcı arasında akdedilen Lisans Sözleşmesi kapsamında alıcı tarafından sistem üzerinden yapılan kontör alımlarına ilişkindir.

Madde - 2
SÖZLESME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ
Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, lisans sözleşmesinde belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.

Madde - 3
Alıcılar, satın aldıkları hizmet ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabi değildir.
Site üzerinde, sadece lisans sözleşmesi imzalamış kişilere kendilerine tahsis edilen şifre ve kullanıcı adı üzerinden satış yapılmaktadır.
Kontör alındıktan sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan kontör bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, satıcı dava ve icra yoluna başvurarak kullanıcı adı ve şifre sahibi lisans alana karşı alacağını tahsil etme hakkına sahip olduğu gibi satılan kontörlerin kullanılmayan kısmını iptal etme hakkına da sahiptir.
Taraflar arasında aslolan mün’akid lisans sözleşmesi olup kontör bedelleri ve bu bedellerin nasıl belirleneceği ve artış yapılacağı lisans sözleşmesi ile belirlenmiştir. İşbu sözleşme ile lisans sözleşmesinin çelişmesi halinde Lisans Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.

Madde - 4
YETKİLİ MAHKEME:
  İş bu sözleşmenin uygulanmasında, ESKİŞEHİR MAHKEMELERI ve İCRA DAİRELERİ yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayilir

Tüm Hakları Saklıdır @ 2018 eforfit